سینا فرآیند حکیم - فروش مواد شیمیایی - متیل اتیل کتون MEK تولوئن Toluene 
سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)

زایلن

قیمت زایلن - فروش زایلنزايلن با فرمول C6H4(CH3)2 مايعي بي‌رنگ، فرار، قابل اشتعال و خوش بو است که به دي متيل بنزن نيز معروف مي‌باشد و بسته به محل قرار گرفتن گروه های متیل روی حلقه بنزن، به نام های متازايلن، پارازايلن و اورتوزايلن شناخته می شوند. زایلن مخلوطی چرب و مایع بی رنگ است و اغلب به عنوان حلال در واکنش های شیمیایی در نظر گرفته می­شود. هر سه ایزومر زایلن فرمول مولکولی C8H10 دارند اگرچه فرمول نیمه ساختاری آن C6H4(CH3)2 است. حدود نیم تا یک درصد از نفت خام را زایلن تشکیل میدهد و به مقدار کمتر در گازوئیل و سوخت هواپیما یافت می­شود. زایلن در تولید چسب و رنگ، در در صنعت تولید پوشش های ضد آب، و برای شستشوی تجهیزات حمل و نقل به کار می رود. همچنین ماده ی اولیه ی تولید اتیل بنزن نیز می باشد.
زايلن با فرمول C6H4(CH3)2 مايعي بي‌رنگ، فرار، قابل اشتعال و خوش بو است که به دي متيل بنزن نيز معروف مي‌باشد و بسته به محل قرار گرفتن گروه های متیل روی حلقه بنزن، به نام های متازايلن، پارازايلن و اورتوزايلن شناخته می شوند. زایلن مخلوطی چرب و مایع بی رنگ است و اغلب به عنوان حلال در واکنش های شیمیایی در نظر گرفته می­شود. هر سه ایزومر زایلن فرمول مولکولی C8H10 دارند اگرچه فرمول نیمه ساختاری آن C6H4(CH3)2 است. حدود نیم تا یک درصد از نفت خام را زایلن تشکیل میدهد و به مقدار کمتر در گازوئیل و سوخت هواپیما یافت می­شود. زایلن در تولید چسب و رنگ، در در صنعت تولید پوشش های ضد آب، و برای شستشوی تجهیزات حمل و نقل به کار می رود. همچنین ماده ی اولیه ی تولید اتیل بنزن نیز می باشد.

سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)