قیمت-دی-بوتیل-استات---فروش-دی-بوتیل-استات 
سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)

دی بوتیل استات

قیمت دی بوتیل استات - فروش دی بوتیل استاتدی بوتیل استات یک مایع بیرنگ با بوی شبیه میوه است که از حلال های گروه استات می باشد. دی بوتیل استات به دلیل قدرت حلالیت بالا و ظرفیت بالای رقیق سازی و همچنین میزان فراریت مناسب یکی از بهترین حلال ها به شمار می رود. این ترکیب حلال بسیار خوبی برای یتروسلولز، سلولز اترها، سلولوئیدها، لاستیك های كلردار شده، پلی ونیل استات، پلی ونیل کلراید، پلي استايرن، پلي اكريلات ها، بسیاری از رزينهای خنثی، نرم کننده ها، چربی ها و روغن ها می باشد.
دی بوتیل استات یک مایع بیرنگ با بوی شبیه میوه است که از حلال های گروه استات می باشد. دی بوتیل استات به دلیل قدرت حلالیت بالا و ظرفیت بالای رقیق سازی و همچنین میزان فراریت مناسب یکی از بهترین حلال ها به شمار می رود. این ترکیب حلال بسیار خوبی برای یتروسلولز، سلولز اترها، سلولوئیدها، لاستیك های كلردار شده، پلی ونیل استات، پلی ونیل کلراید، پلي استايرن، پلي اكريلات ها، بسیاری از رزينهای خنثی، نرم کننده ها، چربی ها و روغن ها می باشد.

سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)