ادتا (دو سدیم و چهار سدیم) 
سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)

ادتا (دو سدیم و چهار سدیم)

قیمت ادتا (دو سدیم و چهار سدیم) - فروش ادتا (دو سدیم و چهار سدیم)

Commoditi Name

Euta-2NA

Test Date

MAY 11.2016

Test Item

Standard Specipications

Test Results

Conclusion

Chloride

0.01%Max

0.003%

Qualipied

PH

4.0-5.0

4.35

Qualifid

Batch  No

20160 50203

Quantty

10NT

 


ادتا (EDTA) با نام شیمیایی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به صورت پودر سفید رنگ کریستالی قابل حل در آب و فرمول شیمیاییC10H16N2O8 می­باشد. این ماده به عنوان عامل کلیت دهنده کاربردهای صنعتی متعددی دارد. ساختار آن یک آمینو اسید است و شرایطی را فراهم می­آورد که با اتصال به فلزات سنگین مسیری برای خارج کردن آن ها از محیطهای مختلف فراهم گردد. این ماده در کشاورزی، پزشکی و آبکاری مورد استفاده قرار می گیرد.

سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)