فروش مواد شیمیایی بتائین 

بتائین


سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)

بتائین با نامهای شیمیائی تری متیل گلایسین ،N ،N ،N- تری متیل گلاسین ، اکسی نئوزین،بتائین گلایسین ودر برخی منابع بتافین می باشد. بتائین آنهیدروس به شکل تری‌متیل گلایسین می‌باشد. یعنی در ساختار آن سه گروه متیل یا CH3 و اسید آمینه گلایسین وجود دارد. حضور همین گروه‌های متیل است که به این ماده اهمیت ویژه‌ای داده است. از سوی دیگر چون در ساختار بتائین اسید آمینه گلایسن وجود دارد در نتیجه این مولکول ساختار دو قطبی دارد. یعنی هم دارای بار مثبت بوده و هم دارای بار منفی است. به چنین مولکول‌های زویترون zwitterion می‌گویند. zwitterion یک واژه آلمانی بوده و به معنای هردو می‌باشد. یکی از مهم‌ترین وظایف این ماده این است که می‌تواند گروه متیل خود را به سایر مواد آلی بدهد که به این عمل، شرکت کردن در واکنش‌های متیلاسیون می‌گویند. بنابراین بتائین در متابولیسم انرژی و پروتئین حیوانات و طیور نقش دارد. نقش مهم دیگر بتائین این است که در تنظیم فشار اسمزی درون سلولی نقش دارد.


روش آزمایش

محدوده مورد تایید

نتیجه

نام آزمایش

حدبالا

حدپایین

پتانسیومتر

32%

28%

30%

درصداکتیوآمفوش

ISIRI 3178/35

6%

3.5%

5.5%

درصد کلرور سدیم

رطوبت سنج

37%

4.5%

35.6%

درصد جامد

1HM

0.5%

0

22%

درصد آمینو آمین آزاد

 


سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)