ایزوپروپیل الکل 45 درصد

ایزوپروپیل الکل 45 درصد

ایزوپروپیل الکل ( Isopropyl Alcohol) یک مایع بیرنگ اشتعال زا می باشد که به عنوان حلال و پاک کننده و ضدعفونی کننده کاربرد دارد. از عمده موارد کاربرد این الکل در صنعت چاپ می باشد به این دلیل که ایزوپروپیل الکل دمای آب را در دستگاه‌های چاپ بسیار پائین نگاه می‌دارد و قابلیت تبخیر آن بسیار بالا است. این الکل به عنوان حلال برای رزین و استرهای سلولز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین یک ماده ی ائلیه در شیشه شورها و ضدعفونی کننده ها می باشد.


ایزوپروپیل الکل ( Isopropyl Alcohol) یک مایع بیرنگ اشتعال زا می باشد که به عنوان حلال و پاک کننده و ضدعفونی کننده کاربرد دارد. از عمده موارد کاربرد این الکل در صنعت چاپ می باشد به این دلیل که ایزوپروپیل الکل دمای آب را در دستگاه‌های چاپ بسیار پائین نگاه می‌دارد و قابلیت تبخیر آن بسیار بالا است. این الکل به عنوان حلال برای رزین و استرهای سلولز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین یک ماده ی ائلیه در شیشه شورها و ضدعفونی کننده ها می باشد.